Sukututkimus

Varsinainen sukututkimus käynnistyi Markku Nuppolan toimesta vuonna 2009 Luumäellä

järjestetyn ensimmäisen sukutapaamisen jälkeen. Alkulähteenä käytettiin Raimo Nuppolan

1980- luvulla keräämiä tietoja.

 

Ensimmäinen sukukirja "Nuppolan sukua" ilmestyi 2015. Kirjan toimitusryhmään

kuuluivat Matti Säkäjärvi, Eeva Suokko ja Markku Nuppola. Anneli Suni keräsi oman

sukuhaaransa tiedot. Seuran jäseniltä saatiin valokuvia ja tarinoita. Leila Säkäjärvi teki

merkittävän työn kirjan painokuntoon saattamisessa.  

 

Sukututkimusta jatkavat Mirja Niemi ja Markku Nuppola. Tutkimuksessa on jo löytynyt

uusia sukuhaaroja, ja on selvinnyt, että  kaksi sukukirjassa esiintyvää sukuhaaraa - eli Elias

Matinpojan ja Manu Niilonpojan sukuhaarat - ovat itse asiassa yksi ja sama sukuhaara, joka

on Pärin talosta lähtöisin.

 

Tiedot sukumme historiasta lisääntyvät vain yhteisen sukututkimuksen kautta.

Jokainen suvun jäsen voi kerätä tietoa omasta lähisuvustaan; tärkeät asiapaperit,

valokuvat ja tarinat isoisien ja -äitien elämästä on hyvä tallettaa huolellisesti.

 

Sukuseuramme on kiinnostunut vastaanottamaan materiaalia ja tallentamaan sitä 

mm. seuraavaa sukukirjaa silmällä pitäen.

 

Pyydämme huomioimaan, että sukuseuran käyttöön luovutettu aineisto on ilman erillistä

kieltoa käytettävissä esim. sukujulkaisuissa ja kotisivuillamme.